Tytuł artykułu: Możliwości wykorzystania przepływomierza modułowego ISCO 2150 w pomiarach hydrometrycznych w małej rzece nizinnej

Autorzy: POPEK, Z., HEJDUK, L., HŁADKI, P.

Słowa kluczowe: mała rzeka nizinna, pomiar parametrów przepływu, przepływomierz modułowy ISCO 2150

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem przepływomierza modułowego typu ISCO 2150 w ciągłych pomiarach głębokości wody, średniej prędkości i natężenia przepływu w rzece Zagożdżonce, tj. w warunkach naturalnego koryta małej rzeki nizinnej. Wyniki pomiarów uzyskane z przepływomierza modułowego ISCO porównano z wynikami pomiarów hydrometrycznych wykonanych przy użyciu innych przyrządów jak: Mini-Diver – do ciągłego pomiaru głębokości wody oraz tradycyjnego młynka hydrometrycznego do pomiaru prędkości i natężenia przepływu. Stwierdzono dużą zgodność wyników pomiarów głębokości wody wykonanych przy użyciu przepływomierza modułowego ISCO oraz Mini-Diver’a. Natomiast w przypadku prędkości i natężenia przepływu wartości mierzone przez przepływomierz modułowy ISCO były średnio o 71 – 75 % większe niż uzyskane w pomiarach hydrometrycznych przy użyciu tradycyjnych przyrządów. Wyniki pomiarów porównawczych świadczą więc o konieczności wykonania dodatkowych badań w celu kalibracji przepływomierza modułowego ISCO 2150.

Cytowanie w stylu APA: Popek, Z., Hejduk, L. & Hładki, P. (2011). Możliwości wykorzystania przepływomierza modułowego ISCO 2150 w pomiarach hydrometrycznych w małej rzece nizinnej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 247-257.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Popek, Hejduk & Hładki, 2011), następne powołania: (Popek i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Popek, Zbigniew, Leszek Hejduk, Piotr Hładki. "Możliwości wykorzystania przepływomierza modułowego ISCO 2150 w pomiarach hydrometrycznych w małej rzece nizinnej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 247-257.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Popek, Hejduk, & Hładki 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Popek_Hejduk_Hładki_2011_PNIKS, author={Popek, Zbigniew and Hejduk, Leszek and Hładki, Piotr}, title={Możliwości wykorzystania przepływomierza modułowego ISCO 2150 w pomiarach hydrometrycznych w małej rzece nizinnej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A9/art9.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={247-257}}

Pełny tekst PDF


Go Back